Konsolidacja długu.

Opublikowano w February 14, 2019

Czym jest konsolidacja długu?

Konsolidacja długu jest niczym innym jak połączeniem co najmniej dwóch pożyczek jakie ma zaciągnięte kredytobiorca w jeden. Takich kredytów może być o wiele więcej niż dwa. Poprzez konsolidację długu ujednoliceniu zostaje poddana stopa procentowa i inne warunki pożyczek. Najczęściej konsolidacji towarzyszy wydłużenie okresu spłaty. Konsolidacja ma na celu przede wszystkim zmniejszenie kosztów jakie są związane z zadłużeniami. W bankowości konsolidacja pomaga w spłacaniu zadłużeń. Poprzez połączenie ich w jeden mamy jedną ratę, którą o wiele łatwiej jest spłacić niż kilku różnych kredytów. W pewnym sensie konsolidacja jest połączeniem. Samo słowo konsolidacja ma swoje pochodzenie z łacińskiego i oznacza między innymi spojenie. Jest to bardzo przydatny sposób na zmniejszenie rat kredytu jakie się wpłaca do kilku banków.

Czytaj więcej »