Prognoza wzrostu stóp procentowych

Polityka monetarna przy spłacie dużego zobowiązania to jedna z najpoważniejszych kategorii ryzyka ekonomicznego, szczególnie dla mocno napiętego budżetu. Wzrost stóp procentowych uzależnia docelowo inflacja.

Cel inflacyjny i wymuszenie zmiany stóp procentowych

Kredytobiorca powinien śledzić strategię Narodowego Banku Polskiego i cel inflacyjny przyjęty na najbliższe lata. Przekroczenie celu inflacyjnego to już bardzo jasny sygnał do zmiany polityki monetarnej, oczywiście na niekorzyść kredytobiorcom. Przy wyższych stopach procentowych spłaca się raty o innej wysokości. Aktualizacja harmonogramu następuje automatycznie przez bank detaliczny. Kolejny punkt do obserwacji to polityka monetarna w krajach UE, a także w gospodarkach światowych. Większość banków centralnych musi obserwować największych graczy, aby utrzymać równowagę walutową i stabilność procesów finansowych.

Czytaj więcej »