Marża kredytu konsolidacyjnego – co warto o niej wiedzieć?

Opublikowano w December 18, 2019
Napisany przez Marcin Katom

Dla większości osób marża kredytu jest jedną z metod banku na zarabianie pieniędzy. I choć częściowo jest to prawda, to stanowi ona jedynie część oprocentowania, które nie jest w całości zyskiem banku. Niemniej, określona wysokość marży może mieć wpływ na wysokość oprocentowania kredytu konsolidacyjnego, zwłaszcza biorąc pod uwagę jego specyfikę.

Ile kosztuje marża konsolidacji?

Najniższą marżę posiadają kredyty hipoteczne, przeznaczone na zakup nieruchomości. Oczywiście jej wartość nie jest uzależniona wyłącznie od banku, lecz również od Kredytobiorcy (większy wkład własny = niższa marża). Kredyty konsolidacyjne wyróżniają się z reguły wyższą marżą, ale jest to związane przede wszystkim z ryzykiem, jakie w takiej sytuacji ponosi bank. Najwyższe marże występują z kolei w przypadku pożyczek hipotecznych, które – zgodnie z definicją – mogą być przeznaczone na dowolny cel.

LTV – współczynnik ryzyka banku

Kolejnym czynnikiem który decyduje o wysokości marży danego kredytu konsolidacyjnego, jest współczynnik LTV. Wartość ta jest wynikiem dzielenia wartości kredytu przez wartość jego zabezpieczenia. Im współczynnik ten jest wyższy, tym wyższa jest marża danego kredytu. Zwróćmy uwagę, że kredyty konsolidacyjne mogą być zaciągane zarówno z zabezpieczeniem, jak i bez niego. W tym drugim wariancie cena takiego kredytu (w tym marża) będzie zatem zdecydowanie wyższa.

Sytuacja finansowa Klienta

Na marżę ma również wpływ bieżąca sytuacja Klienta. Jeśli osoba zaciągająca kredyt konsolidacyjny posiada wysokie dochody (przez co ryzyko banku jest domyślnie mniejsze), może ona skorzystać z bardziej korzystnej marży. W przypadku osób o niższych dochodach, bank ponosi wyższe ryzyko, co oznacza, że najprawdopodobniej podwyższy swoją marżę. Nie należy zapominać, że dane dotyczące sytuacji finansowej Kredytobiorcy, są przez bank dokładnie analizowane. Efekt tej analizy jest decydującym kryterium przy definiowaniu wysokości marży dla Klienta indywidualnego.

Podsumowując, marża w przypadku kredytów konsolidacyjnych w zasadzie rządzi się tymi samymi prawami, co w kontekście pozostałych rodzajów kredytów. I choć jest ona co do zasady wyższa, to jej sposób naliczania i definiowania przez bank pozostaje bez zmian.