Prognoza wzrostu stóp procentowych

Polityka monetarna przy spłacie dużego zobowiązania to jedna z najpoważniejszych kategorii ryzyka ekonomicznego, szczególnie dla mocno napiętego budżetu. Wzrost stóp procentowych uzależnia docelowo inflacja.

Cel inflacyjny i wymuszenie zmiany stóp procentowych

Kredytobiorca powinien śledzić strategię Narodowego Banku Polskiego i cel inflacyjny przyjęty na najbliższe lata. Przekroczenie celu inflacyjnego to już bardzo jasny sygnał do zmiany polityki monetarnej, oczywiście na niekorzyść kredytobiorcom. Przy wyższych stopach procentowych spłaca się raty o innej wysokości. Aktualizacja harmonogramu następuje automatycznie przez bank detaliczny. Kolejny punkt do obserwacji to polityka monetarna w krajach UE, a także w gospodarkach światowych. Większość banków centralnych musi obserwować największych graczy, aby utrzymać równowagę walutową i stabilność procesów finansowych.

Rada Polityki Pieniężnej w pewnym niepokoju

W Polsce o zmianach poziomu stóp procentowych decyduje Rada Polityki Pieniężnej (RPP). Od marca 2019 widać wyraźnie, że inflacja skacze poza założeniami ekonomicznymi i politycznymi. Im więcej „pustego” pieniądza w gospodarce, tym niższa jego wartość. Inflacja w Polsce (wykres) znajduje się już w wyraźnym trendzie wzrostowym, praktycznie bez potencjału korekty w najbliższym czasie. Kredytobiorcy odczuli wyraźny skok cen energii elektrycznej, paliwa, jedzenia, Wysokie stopy procentowe to szansa na wyhamowanie inflacji, a jednocześnie duża strata dla kredytobiorców. Jedyne opcje przeciwdziałania to dokonywanie nadpłat, refinansowanie zadłużenia, wymiana nieruchomości na tańszą, poprawa zdolności kredytowej i negocjowanie korzystniejszych warunków spłaty.

Makroekonomia prowadzi do prostych wniosków

Większość członków Rady Polityki Pieniężnej zgłasza potrzebę podniesienia stóp procentowych, a to bardzo jasny, wyprzedzający sygnał. Makroekonomiczne podstawy doprowadzą inflację do niebezpiecznego poziomu 3-4% już w 2020 roku. Jeden wzrost stóp procentowych nie jest ogromnym obciążeniem, ale rzadko kończy się tylko na jednej zmianie. Aby reagować na inflację potrzeba działań wyprzedzających ze strony banku centralnego.

Wskazane działania wyprzedzające ze strony kredytobiorców

Era rekordowo niskich stóp procentowych dobiega końca, a od kredytobiorców wymaga się profilaktyki ekonomicznej, restrukturyzacji budżetu, przygotowania na nieco gorsze czasy z tendencją do pogodzenia się z wyższą inflacją przez następne lata. 2020 rok to z dużym prawdopodobieństwem termin przełomowy dla polityki monetarnej.