Oszczędzanie prowadzące do inwestowania

Opublikowano w November 29, 2018
Napisany przez Marcin Katom

Inwestowanie bez własnych oszczędności jest bardzo ryzykownym, niezwykle trudnym zadaniem, ponieważ najczęściej wymaga drogiego kredytowania i przywiązania do banków detalicznych, czy instytucji parabankowych. Oszczędzanie, a następnie podejmowanie korzystnych decyzji inwestycyjnych, najczęściej bardziej przemyślanych to jedna z najlepszych form budowania częściowej lub pełnej niezależności ekonomicznej. Jak oszczędzanie prowadzi do racjonalnego, dobrego inwestowania? Oto krótki poradnik dedykowany inwestorom indywidualnym.

Oszczędzanie i inwestowanie, mocno przechodzące pojęcia

Aby rozsądne wejść na rynek kapitałowy potrzebujesz oszczędności, niekoniecznie ogromnych. Inwestorom indywidualnym o bardzo niskiej tolerancji ryzyka zaleca się, aby odkładali do inwestycji zaledwie 20% zgromadzonych oszczędności, a resztę przechowywali na standardowych lokatach bankowych. Tak naprawdę nawet banki detaliczne dostrzegają, że wiele osób wycofuje się długoterminowo z tworzenia depozytów oszczędnościowych. To pociąga za sobą zmianę polityki wprowadzania nowych instrumentów oszczędnościowo – inwestycyjnych, chociażby lokat powiązanych z rynkiem kapitałowym, funduszami inwestycyjnymi. Lokaty strukturyzowane to najpopularniejsza forma połączenia zalet oszczędzania i inwestowania o małym wskaźniku ryzyka dla inwestora indywidualnego. W takiej lokacie łączonej podpisujesz z bankiem umowę na kilka lat, po której okazuje się dopiero, czy uda ci się cokolwiek zarobić. Nie musisz korzystać z gotowych narzędzi banków. Podobne struktury przygotujesz samodzielnie. Wystarczy do tego własny rachunek w domu maklerskim, z reguły bezpłatny w utrzymaniu.

Niezależność ekonomiczna, a dywersyfikacja kapitału na lokatach i inwestycjach

Inwestowanie w ramach własnych oszczędności jest pozbawione nadmiernego ryzyka, które wynikałoby z ewentualnego zadłużenia. Inwestor indywidualny bazujący na własnych oszczędnościach najczęściej znacznie dłużej i bardziej wydajnie analizuje instrumenty, w które zaangażuje się kapitałowo. Potwierdzają do statystyki, czy raporty branżowe, chociażby od Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Oszczędzanie stanowiące bazę do dalszego inwestowania to okazja do rozwinięcia dość znaczących kwalifikacji ekonomicznych.