Jak lokaty bankowe wpływają na regulację procesów gospodarczych?

Opublikowano w February 2, 2015
Napisany przez Marcin Katom

Zrozumienie rynku lokat bankowych jest dość istotne, nawet z punktu widzenia funkcjonowania nowoczesnej gospodarki. Społeczeństwo przechodzi okresy wzrostów lub spadków w zależności od zdolności do oszczędzania lub konsumowania zarobionych pieniędzy. W artykule poznasz fundamentalne oddziaływanie lokat bankowych na makro i mikroekonomiczne wskaźniki. Dzięki temu nabierzesz większej świadomości ekonomicznej i będziesz w stanie wykryć najlepsze warunki zakładania instrumentów oszczędnościowych w bankach.

Kontrolowanie bankowości detalicznej przez banki centralne

Banki detaliczne nie mają, aż takiej dowolności w konstruowaniu komercyjnej oferty, jak to się niektórym ludziom wydaje na pierwszy rzut oka. Cały sektor bankowości podlega bowiem pod Narodowy Bank Polski zajmujący się regulowaniem polityki monetarnej w gospodarce. Dlaczego warto zrozumieć powyższe zależności? Bank centralny manipulując właściwie wielkością stóp procentowych zachęca lub zniechęca społeczeństwo do odkładania swoich nadwyżek finansowych w bankach.

Co oznaczają niskie stopy procentowe w nowoczesnej gospodarce?

Niskie stopy procentowe to oczywiście znacznie niższe zyski z lokat bankowych. W tym przypadku zamierzenie jest proste. Ludzie mają więcej wydawać, aby napędzić procesy konsumpcji, a tym samym wpływać pozytywnie na PKB i rozwój produkcji w przedsiębiorstwach. Stopy procentowe w połączeniu z dość wysoką inflacją to najgorszy okres na użytkowanie jakichkolwiek instrumentów oszczędnościowych.

Co oznaczają wysokie stopy procentowe w nowoczesnej gospodarce?

Przy wysokich stopach procentowych następuje, tzw. schłodzenie gospodarki. Bank centralny chce w taki sposób zapanować nad postępującą inflacją. Stopy procentowe najczęściej podnosi się w momencie spekulacyjnych baniek widocznych na giełdach papierów wartościowych. Oczywiście dla odkładających pieniądze na lokatach bankowych wysokie stopy procentowe są najlepsze. Po prostu wtedy więcej zarabiasz, bez podejmowania specjalnego ryzyka. Najlepszy okres na zakładanie lokat bankowych istnieje w momencie podniesienia stóp procentowych, przy jednocześnie ustabilizowanej inflacji. W takich warunkach oszczędzanie ma zwyczajowo większy sens niż inwestowanie w mocno przecenione papiery wartościowe, obligacje korporacyjne, itp.

Akcja kredytowa i naturalny obieg pieniądza w nowoczesnej gospodarce

Lokaty bankowe pełnią też częściową rolę w rozwoju akcji kredytowej w nowoczesnym społeczeństwie. Im więcej nadwyżek finansowych zbiera bank, tym więcej pożyczek udziela. Kiedy natomiast ludzie wycofują oszczędności ze swoich rachunków, wtedy bank ogranicza lub zwiększa mocno ceny kredytów. To naturalna konsekwencja właściwości obiegu pieniądza w gospodarce. Powyższe informacje zapewniają wiedzę niezbędną do efektywnego manipulowania lokatami bankowymi w długim terminie. Zastosuj narzędzia analizy stóp procentowych, a przewidzisz własne zdolności do generowania dochodu z posiadanych nadwyżek.