Jakie warunki trzeba spełnić by otrzymać kredyt gotówkowy?

Opublikowano w November 25, 2014
Napisany przez Marcin Katom

Kredyty gotówkowe to podstawowe produkty oferowane na prężnie działającym  rynku finansowym. Tego rodzaju pożyczki obwarowane są przez kredytodawców bardzo konkretnymi wymogami wobec kredytobiorców. Najważniejsze kryterium to ocena zdolności finansowej, czyli oszacowanie, czy osoba bądź firma zaciągająca pożyczkę będzie w stanie spłacić swoje zobowiązanie. Jedyny aktualny ranking kredytów gotówych - adres strony www.ekredytowymarket.pl i wybierz najlepszy kredyt dostępny na rynku.

Dla osób fizycznych

Kredyty gotówkowe dla osób fizycznych przyznawane są wówczas, gdy placówce bankowej zostaną przedstawione dwa dokumenty tożsamości przyszłego kredytobiorcy oraz informacja o wysokości dochodów. Oczywiście kwota pobieranego miesięcznego wynagrodzenia musi być na tyle wysoka, by osoba zaciągająca zobowiązanie była w stanie spłacać raty. Aktualnie odchodzi się już od formularzy dotyczących wysokości dochodów, gdyż podrobienie takiego dokumentu, lub wykazanie wyższych zarobków nie było trudne. Banki coraz częściej wymagają kopii umowy o pracę oraz oryginału do wglądu. Oczywistym jest, iż kredytobiorcą może zostać osoba pełnoletnia oraz każda pełnoletnia, która nie jest w sposób prawny ubezwłasnowolniona.

Dla seniorów

Rynek finansowy przewiduje także kredyty gotówkowe dla emerytów i rencistów, gdyż otrzymywane przez nich świadczenia są traktowane jak dochody np. z tytułu umowy o pracę. Z uwagi jednak na wiek emeryta i niewysokie dochody, kredyty dla osób starszych zazwyczaj nie dotyczą wysokich kwot ani też długiego okresu kredytowania.

Dla przedsiębiorców

Kredyty gotówkowe dla firm są przyznawane na podobnych zasadach jak kredyty dla osób fizycznych. Przedsiębiorca także musi wylegitymować się dowodem tożsamości, wykazać wszelkie źródła dochodu. Niektóre banki wymagają dokumentu z ZUS oraz Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w opłacaniu przez firmę składek oraz należnych podatków. W niektórych przypadkach wystarcz jednak historia konta bankowego, które pokazuje operacie finansowe na firmowym koncie z danego okresu czasu.

Podczas wizyty w banku, klient jest wstępnie informowany o możliwej maksymalnej kwocie pożyczki oraz o opłatach związanych z otwarciem kredytu. W grę wchodzą tu przede wszystkim opłaty związane z ubezpieczeniem kredytu jak również prowizją bankową. Obecnie banki prześcigają sie w ofertach, które są atrakcyjne ze względu na szybki czas realizacji procedury kredytowej.