Lokata sposobem na zarabianie

Opublikowano w June 2, 2014
Napisany przez Marcin Katom
Czym jest lokata?

Lokata to jeden z produktów bankowych i jeden z rodzajów depozytu. Zakładając lokatę w banku dajemy mu możliwość obracania złożonymi środkami, które są w ten sposób pomnażane, wiec zarówno bank, jak i klient czerpie z tego zyski. To ile dostanie klient banku zakładający w nim lokatę będzie zależeć od oprocentowania lokaty.  Środki mogą być użyte do udzielania kredytów, czy też inwestowane w inny sposób. Generalnie rzecz biorąc lokaty bankowe charakteryzują się zyskiem mniejszym niż niektóre inne formy inwestowania, choćby na giełdzie, ale ryzyko jest to bardzo małe, wręcz minimalne. Wynika to ze sposobu inwestowania, a także z tego, że większość wpłaconych środków jest objętych gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Oznacza to, że nawet w przypadku, powiedzmy raczej mało prawdopodobnej upadłości banku BFG wypłaci nam większość tego, co zostało na lokacie złożone. 

Czym różnią się poszczególne lokaty?

Rodzajów lokat jest bardzo wiele, więc oferta, również ta dostępna w ramach jednego banku jest bardzo szeroka. Lokaty różnią się oczywiście oprocentowaniem, a te zależy zarówno od wysokości stóp procentowych, jak i od ustaleń samego banku, który z jednej strony musi zarabiać, ale oprocentowanie musi być też atrakcyjne dla klientów. Oprocentowanie, jakie posiadają lokaty bankowe zależy więc m.in. od tego na jak długi czas jest zakładana lokata oraz od tego, czy można wybrać środki przed upływem terminu bez utraty odsetek. Taka sytuacja ma miejsce na przykład w lokatach dynamicznych, gdzie środki można wybrać a’vista, czyli praktycznie w dowolnym momencie. Oprocentowanie takiej lokaty jest jednak niższe niż lokaty terminowej. Z kolei w przypadku tych ostatnich oprocentowanie będzie tym wyższe im dłuższy będzie czas trwania lokaty. Lokaty bankowe mogą być również odnawialne lub nieodnawialne.  Pierwszym przypadku lokata automatycznie jest odnawiana po terminie jej upływu, zaś w drugim przypadku ulega ona rozwiązaniu i pieniądze są wpłacane.

Lokaty a stopy procentowe 

Oferowane lokaty bankowe zależą od stóp procentowych, ale tu również do wyboru są różne możliwości, w zasadzie dwie. Są to konkretnie lokaty o stałym oraz o zmiennym oprocentowaniu. W przypadku tych pierwszych przez cały okres trwania lokaty obowiązuje oprocentowanie ustalone według stóp procentowych w dniu jej zakładania, zaś w przypadku lokat o zmiennym oprocentowaniu zależy ono właśnie od zmian wysokości stóp procentowych. Od tych zmian zależy, czy będziemy stratni, czy zyskamy więcej w stosunku do identycznej lokaty przy oprocentowaniu stałym