Bezpieczne sposoby pomnażania pieniędzy

Opublikowano w May 26, 2014
Napisany przez Marcin Katom
Głównym sposobem pozyskiwania środków na codzienne wydatki większości z nas jest dochód otrzymywany z tytułu wykonywania pracy, czy to na etacie, czy w innych formach, takich jak zlecenie. Oczywiście zyskane w ten sposób oszczędności można pomnożyć inwestując je w odpowiedni sposób. Można inwestować na giełdzie, czy w inny sposób, dający możliwość osiągania dużych zysków, ale jednocześnie dużym ryzykiem. Utrata ciężko wypracowanych środków nie jest jednak dobrą perspektywą. Rozwiązaniem mogą być na przykład lokaty bankowe, które charakteryzują się możliwością osiągniecia przyzwoitego zysku, a ryzyko jest minimalne i to nie tylko ze względu na sposób inwestowania, ale również na to, że nawet w przypadku kłopotów finansowych banku większość środków może nam zwrócić Bankowy Fundusz Gwarancyjny, którego członkiem jest każdy bank. Trzeba tylko znaleźć odpowiednią ofertę, a z tym nie powinno być problemu, ponieważ wybór jest dość duży.

Dla tych, którzy liczą jednak na nieco większy zysk coraz więcej banków przygotowało ofertę w postaci tzw. lokat strukturyzowanych. Lokata taka to nic innego, jak lokata składająca się z dwóch części. Chodzi o to, że część środków jest inwestowana tradycyjnie jak w innych lokatach i ryzyko jest minimalne, zaś druga cześć jest inwestowana w bardziej ryzykowne instrumenty finansowe, które jednak pozwalają na osiągnięcie większego zysku. Na to, jaki będzie zysk można również wpływać wybierając lokaty bankowe o odpowiednim oprocentowaniu i nie chodzi tu tylko bezpośrednio o jego wysokość, ale i o rodzaj. Można wybrać lokatę o oprocentowaniu stałym i po czasie jej trwania odebrać określoną kwotę lub też lokatę o oprocentowaniu zmiennym. Wtedy wysokość oprocentowania będzie zależeć od tego, jak zmieniają się stopy procentowe. Jeżeli będzie się potrafiło dobrze przewidzieć sytuację i stopy będą rosnąć, to można liczyć na większe zyski. Można również wybrać lokatę w obcej walucie, albo też lokatę negocjowaną, czyli taką, gdzie oprocentowanie można po prostu negocjować, jak zresztą sama nazwa sugeruje. Takie lokaty bankowe przy odrobienie znajomości ekonomii i rynku dają możliwość wyboru najodpowiedniejszej opcji, która będzie przynosić odpowiednio duże zyski przy stosunkowo niewielkim ryzyku.